Βασικά Εφόδια

Βασικά Εφόδια

– Ατομικά σωσίβια όσα και ο αριθμός των αναγραφομένων ατόμων στην άδεια συν 10%

– Ένα κυκλικό σωσίβιο με 15 μ. σχοινί

– Τρία βεγγαλικά χεριού και ένα καπνογόνο

– Ένα ραδιόφωνο τρανζίστορ με δυνατότητα λειτουργίας καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής στο σκάφος και ένα κινητό τηλέφωνο με εφεδρική μπαταρία ή τροφοδοτικό ή VHF χειρός ναυτικού τύπου ή σταθερό VHF ναυτικού τύπου

– Φώτα ναυσιπλοΐας εφόσον κινούνται μετά τη δύση του ήλιου σύμφωνα με τον κανονισμό (πράσινο, κόκκινο, περίβλεπτος)

– Ένα ανοξείδωτο σουγιά

– Ένα φακό στεγανό με εφεδρικές μπαταρίες

– Ένα σχοινί ρυμούλκησης τουλάχιστον 20 μέτρα

– Μια άγκυρα με σχοινί και ανάλογη αλυσίδα

– Μια πλωτή άγκυρα

– Ένα ζευγάρι κουπιά

– Ένα Φαρμακείο με το απαραίτητο υλικό για τις πρώτες βοήθειες

– Ένα πυροσβεστήρα CO2

– Ένα κουβά ή χειροκίνητη ή ηλεκτρική αντλία

Περιορισμοί στους πλόες

Τα φουσκωτά σκάφη μπορούν να απομακρύνονται από την πλησιέστερη ακτή μέχρι:

  • 3 ν.μ. αν διαθέτουν μόνο τα βασικά εφόδια
  • 6 ν.μ. εφόσον διαθέτουν επί πλέον των βασικών εφοδίων, δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, ή πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή.

10 ν.μ. εφόσον διαθέτουν επί πλέον των βασικών εφοδίων , δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, και πνευστή σχεδία ή πλευστική

  • συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων.
  • πλόες χωρίς τοπικούς περιορισμούς εφόσον διαθέτουν επί πλέον των βασικών εφοδίων, δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, εφεδρική κοινή άγκυρα, εφεδρικό μέσον πρόωσης (μηχανή ) και σφυρίχτρα (κόρνα).

Προσοχή: Για όλα τα εφόδια ο ιδιοκτήτης υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι τα διαθέτει και βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν είναι υποχρεωμένος εκτός της εφεδρικής μηχανής και του VHF να προσκομίσει στα ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς.

Επεξηγήσεις

1. Όλα τα σωσίβια ο αριθμός των οποίων καθορίζεται βάση του αριθμού αδείας επιβαινόντων, θα πρέπει να βρίσκονται πάντα στο σκάφος έστω και εάν σε δεδομένη στιγμή στο σκάφος επιβαίνουν άτομα αριθμητικά λιγότερα από το ανώτερο επιτρεπτό.

2. Στο σκάφος θα πρέπει να βρίσκονται πάντα όλα τα εφόδια που καθορίζονται από την άδεια του σύμφωνα με την δυνατότητα του απομάκρυνσης από την πλησιέστερη ακτή έστω και εάν πλέει σε απόσταση μικρότερη από αυτής της αδείας.